CNC kovové obrábění

CNC – Computer Numerical Control je číslicově je plně programovatelný obráběcí stroj.

Vývoj

V druhé polovině 20. Století se technologie CNC obrábění potvrdila jako velmi účinný výrobní nástroj. Vše kolem této technologie šlo vpřed, a to stejně jako celý rozvoj automatizace, počítačů a mikroprocesorů. Zpočátku šlo o systémy automatizované z velké části pouze mechanicky, v dnešní době je řídíme pomocí zařízení s mikroprocesory a počítačovými programy.

Řízení CNC

Všechny CNC jednotky mohou spolupracovat s podnikovým softwarem či se softwarem CAD/CAM, kde se navrhují projekty pro obrábění a jde přesně definovat parametry výsledného produktu. Vlastní ovládací systémovou jednotku jde použít přímo k programování zařízení , kde je potřeba vyznat se v analogii procesu při zadání na ovládacím panelu počítače.

CNC obrábění

K obrábění můžeme použít kterékoli normálně používané materiály, které lze pro výrobu obstarat, s největším zájmem o kovoobrábění, která převažuje u mnoha společností, jež provozují výrobu na základě CNC.

Systém obrábění

CNC obrábění probíhá ve třech prostorových osách X, Y, Z kde tyto jsou pro stroj základní orientační prvky. Podstatné parametry obsahují volbu nástroje, který bude provádět činnost, způsob jeho použití a místo jeho použití. Všechny úkony musí mít vlastní postup, který je při projektování v CAD/CAM a jiných podnikových systémech pro návrh, dán automaticky. Při ručním zadání na stroj je nutno tento postup přesně definovat. Celá výroba může být sledována vizuálně, jednotka je bezpečně oddělena od výroby s možností bezpečné vizuální kontroly skrze neprůstřelné sklo.

Technologie CNC obrábění

V dnešní době nejčastějším využitím je zakládání návrhu v programech CAD/CAM na osobním počítači, návrh je sdružen v soubor, který již obsahuje všechny důležité příkazy k CNC výrobě, přičemž operace zajišťuje postprocesor s možností externí paměti. Po číslicovém zpracování přejde stroj k zpracování a zahájení výroby. Ryze manuální aplikace programu přímo na stroji je časově náročné a vhodné leda pro minimální výrobu (jako jsou drobné výrobky či velmi jednoduché součástky).

Parametry CNC obrábění

Všechny veličiny pro obrábění kovů podléhají normalizaci, tedy všechny jednotky vzdáleností, úhlů, rychlostí výroby a dalších, jsou standardní pro obecnou technickou (př. ČSN, EN) nebo speciální podnikovou normu.

Složení

CNC stroje jsou složeny ze dvou hlavních součástí, ze soustrojí a systému řízení, který vykonává CNC obrábění, kde část silová má zdroj elektropneumatický, nejčastěji kompresor se vzduchovým rezervoárem.

Základní typy

CNC pro obrábění kovů – výchozí nabídka:

FRÉZOVÁNÍ, BROUŠENÍ, SOUSTRUŽENÍ, ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ

V praxi můžeme rozdělit na druhy pouze pro efektivní a časově náročnou výrobu, každá CNC jednotka má ve výrobním procesu svou funkci, např. na jedné se vyrábí určitá součást a na další se opracovává jiným způsobem ta stejná, nebo jiná součást. CNC jednotkal je jakkoli upravitelná, co se týče vybavenosti a technických možností podle potřeby, je možné použít např. speciální systémy jako třeba pro automatické lisování. Počet CNC jednotek a její typy se dělí tím více, čím je zvětšena produktivní či výrobní činnost firmy.

Výroba

CNC soustružení kovů je vhodné nejen pro středně seriovou a maloseriovou výrobu, taky ale pro výrobu velkosériovou (obvykle v počtech 10.000 až 250.000 kusů). CNC je jedním z nejpřesnějších systémů výroby, které jsou na průmyslovém trhu dostupné a neustále se možnosti rozšiřují s vývojem aplikované automatizace.

Špičkové možnosti CNC obrábění vám zajistím společnost IXPA-PEMAT.

Vhodné materiály

Nejvýznamnější zastoupení má obrábění oceli, a to hlavně nerezové, konstrukční či chromoniklové. Další velmi zastoupené materiály jsou slitiny (aluminia či mosazi), litiny a mnohdy také plastické hmoty.

Hlavní souvislost materiálů je především s konkrétním vybavením jednotky CNC, která je závislá na nástrojové části, která má na starost obrábění a nejvíce podléhá striktnímu dodržení výroby „v pořádku a v normě“.Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

You must be logged in to post a comment.